20,65€16,42 € Με ΦΠΑ

Για το προϊόν αυτό μπορείτε να διαλέξετε τα παρακάτω σοβατεπί:
Σοβατεπί 6cm

Για το προϊόν αυτό ακόμα χρειάζεστε : Υπόστρωμα Προφίλκόλλες

 

Διάσταση Κιβωτίου σε m2 : 2.13
Τιμή Κιβωτίου : 35,00