19,24€19,24 € Με ΦΠΑ

Made In Germany
Made In Germany

Για το προϊόν αυτό μπορείτε να διαλέξετε τα παρακάτω σοβατεπί:
Σοβατεπί 6cm

Για το προϊον αυτό ακόμα χρειάζεστε : Υπόστρωμα Προφίλκόλλες

 

 

Διάσταση Κιβωτίου σε m2 : 2.13
Τιμή Κιβωτίου : 41,00