22,52€22,52 € Με ΦΠΑ

Για το προϊόν αυτό μπορείτε να διαλέξετε τα παρακάτω σοβατεπί:
Σοβατεπί 6cm

Για το προϊον αυτό ακόμα χρειάζεστε : Υπόστρωμα Προφίλκόλλες

 

 

Διάσταση Κιβωτίου σε m2 : 2.13
Τιμή Κιβωτίου : 48,00