12,10€9,43 € Με ΦΠΑ

Made In Germany
Made In Germany

Για το προϊόν αυτό διαλέξετε από τα κατάλληλα σοβατεπί:

Σοβατεπί 6cm

Για το προϊόν αυτό ακόμα χρειάζεστε : Υπόστρωμα Προφίλκόλλες

Διάσταση Κιβωτίου σε m2 : 2.92
Τιμή Κιβωτίου : 27,54