25,52€23,12 € Με ΦΠΑ

Για το προϊόν αυτό μπορείτε να διαλέξετε τα παρακάτω σοβατεπί:
Σοβατεπί 6cm

Για το προϊον αυτό ακόμα χρειάζεστε : Υπόστρωμα Προφίλκόλλες

 

Διάσταση Κιβωτίου σε m2 : 1.29
Τιμή Κιβωτίου : 29,90