29,39€21,66 € Με ΦΠΑ

Για το προϊόν αυτό μπορείτε να διαλέξετε τα παρακάτω σοβατεπί:
Σοβατεπί 6cm

Για το προϊόν αυτό ακόμα χρειάζεστε: Υπόστρωμα Προφίλκόλλες

2 σε απόθεμα

Διάσταση Κιβωτίου σε m2 : 1.29
Τιμή Κιβωτίου : 28,00