28,84€14,42 € Με ΦΠΑ

Για το προϊόν αυτό μπορείτε να διαλέξετε τα παρακάτω σοβατεπί:
Σοβατεπί 6cm

Για το προϊον αυτό ακόμα χρειάζεστε : Υπόστρωμα Προφίλκόλλες

1 σε απόθεμα

Διάσταση Κιβωτίου σε m2 : 1.39
Τιμή Κιβωτίου : 20,00